Programes actius

Calendari

El programa de Màrqueting s’imparteix a diferents centres del territori.
Actualment està actiu a:
Can Muntanyola
C/ del Mig, 22. Pl. Palou Nord · Granollers · Tel: 93 861 47 83

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Calendari del programa a Granollers
Data d’inici
24 de gener del 2013
Data de finalització
6 de juny del 2013
Horari
Dimarts i dijous de 17:00h a 21:00h

Curs acreditat per la UVIC

Bloc 1

Màrqueting i management
Del màrqueting tradicional al màrqueting 2.0
La planificació estratègica
Principis de management 2.0
La innovació empresarial
Com dissenyar una estratègia
de màrqueting eficient
Vendre en entorns adversos
La gestió dels valors corporatius empresarials
L’estratègia de comunicació: com plantejar-la
El pla de màrqueting
Bloc 2

Habilitats i competències
Lideratge i motivació d’equips de treball
Com realitzar presentacions efectives
La gestió del temps: tècniques per optimitzar-la
Tècniques de negociació
La gestió dels conflictes a l’empresa
Bloc 3

Emprenedoria i introemprenedoria
Emprenedoria
Finances per a “no financers”
Dret de la comunicació i de l’empresa
Banca: aspectes clau

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS