Consultoria estratègica

Encertar en les decisions estratègiques

PRESENTACIÓ

Encertar en les decisions estratègiques és fonamental per garantir la supervivència i el creixement de qualsevol empresa. Una empresa mal enfocada estratègicament s’equivoca en les seves decisions més importants i és més que probable que fracassi. A Insightfòrum proporcionem a les empreses els serveis de consultoría perquè puguin descobrir quins són els factors claus del seu èxit en el mercat tenint en compte la seva situació de partida. Els nostres consultors desenvolupen un rigorós treball d’análisi i una intensa recerca creativa i activa d’oportunitats de negoci.
Realitzem estudis i investigacions i analitzem la informació de la pròpia empresa per trobar la millor solució de cada negoci. Reenfocar estratègicament una empresa només és possible si els propis empresaris descobreixen per ells mateixos la necessitat de canviar. A Insightfòrum entenem la consultoría estratègica com un conjunt d’idees basades en una bona comprensió de com aconseguir avantatges competitius i com aprofitar-los al máxim.

METODOLOGÍA

L’enfocament estratègic s’aconsegueix a través del diàleg i la interacció amb els propietaris i directius de les empreses per conèixer en profunditat com funciona l’empresa i com podría funcionar millor.
Per garantir la màxima eficàcia i eficiència apliquem un mètode de treball seqüencial, integral i interacctiu basat en 6 fases:

1- Anàlisi
2- Determinació d’objectius
3- Proposta estratègica
4- Execució del pla d’accions
5- Seguiment permanent
6- Avaluació de resultats

SERVEIS

Insightfòrum proporciona assessorament estratègic integral perquè per aconseguir bons resultats cal dissenyar plans pluridisciplars que abarquin matèries diferents que treballin per aconseguir objectius comuns.

– Auditoria econòmica
– Assessorament financer
– Màrqueting
– Tècniques d’innovació empresarial
– Responsabilitat Social Corporativa
– Tècniques de vendes
– Gestió de Recursos Humans
– Assessorament legal
– Comunicació

PROFESSIONALITAT

Criteri, solvència professional i experiència són els termes que defineixen a tots els nostres consultors. Insightfòrum col.labora amb professionals de reconegut prestigi amb una àmplia experiència en el seu sector: economistes, financers, advocats, experts en màrqueting, vendes i comunicació, … Tots ells gaudeixen d’una excel.lent reputació en el seu àmbit i la seva trajectòria i experiència professional avalen la seva capacitat per desenvolupar projectes estratègics amb total garantia.